วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ทัศนศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย - สิงคโปร์

 ทัศนศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย - สิงคโปร์
ระหว่างวันที่  24 -28 มกราคม 2554

วันแรก            นครศรีธรรมราช  - ดูงาน - มาเลเซีย   ปีนัง    (พักปีนัง)
สถานที่ดูงาน   Sekolah  Kebangsaan Kodiag school
เดินทางเข้าสู่ปินัง เที่ยวชม  สถานที่เที่ยว บนเกาะปินัง  เช่น   วัดไทย  วัดพม่า ป้อมปืน 
พักโรงแรม. Grand Contineltal Hotel

วันที่สอง           ปินัง   กัวลาลัมเปอร์   เก็นติ้ง   (พักเก็นติ้ง )
เดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์
ชมพระราชวังของประเทศมาเลเซีย  ตึกรัฐสภา  มัสยิดหินอ่อนหลังเก่า  สถานีรถไฟฟ้าเก่าแก่
ตึกศุลต่านอับดุลซามั่น สถานที่ใช้ประกาศเอกราชของประเทศ  อนุสาวรีย์ทหารอาสา                    
ชมหอคอยเคแอลทาวเวอร์ และตึกแฝด เดินทางสู่เก็นติ้งเมืองมหานครแห่งความบันเทิง
บนภูเขาสูง   
ถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า เดินทางสู่ยอดเขาเก็นติ้ง 
เข้าที่พัก โรงแรม FIRST WORLD
เข้าชมบ่อนคาสิโนระดับชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องต่อกฎหมาย
อาทิเช่น สล็อดแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล  เป็นต้น

วันที่สาม         เก็นติ้ง -  ปุตราจายา -  โยโฮบารู -  สิงคโปร์   (พักสิงคโปร์)
เดินทางเข้าสู่เมืองใหม่ปุตราจายาซึ่งเป็นเมืองใหม่ศูนย์รวมสถานที่ราชการของมาเลเซีย เช่น
 ตึกรัฐสภา มัสยิดสีชมพู มัสยิดหินอ่อน  
เดินทางสู่เมืองโยโฮบารูเมืองชายแดนติดกับประเทศสิงคโปร์
เดินทางออกจากมาเลเซียเพื่อเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ที่ด่านวู๊ดแลนด์ 
เข้าพัก  AQUEEN HOTEL

วันที่สี่              สิงคโปร์   - เซ็นโตซา   (พักยะโฮบารู)
ชม  บริเวณ อ่าวสิงคโปร์  บริเวณเมอร์ไลออน
ช้อปปิ้ง บริเวณถนออร์ชาร์ด         
เดินทาง สู่เกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa)
เดินเล่นเลียบชายหาดเซ็นโตซาและระหว่างรอชม Song of the sea
ชมน้ำพุเต้นระบำ Song of the sea
เข้าสู่ที่พักโรงแรมนิวยอร์ค  ยะโฮบารู
วันที่ห้า            โยโฮบารู หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช
เดินทางมุ่งหน้าสู่กัวลาลัมเปอร์  ถึงดิวติ้ฟรี  ซื้อสินค้าปลอดภาษี
ทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเข้าสู่เมืองไทย เสร็จเรียบร้อย เดินทางต่อมุ่งหน้าสู่
นครศรีธรรมราช รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย            
เดินทางถึงนครศรีธรรมราชโดยสวัสดิภาพพร้อมประสบการณ์และความประทับใจไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น